Nieuws

Openwater zwemmen 2021:

Donderdag 3/6 starten de open water trainingen in Hazewinkel. Reserveerde je niet via RSCM Masters ... geen nood. Je kan nog steeds individueel via de website van sport.vlaanderen Hazewinkel reserveren (zie knop boven deze site). De eerste duik zal fris maar welgekomen zijn!

Voor openwateraanbod stad Mechelen raadpleeg: https://www.mechelen.be/openwater


Rotatiesysteem woensdag trainingen


Verlening van de de covid-19 maatregelen tot 1 maart 2021 impacteren de woensdag training

Door de verlening van maatregelen ziet we ons genoodzaakt de training op woensdag anders te organiseren.

Naar aanleiding van de verlengingen van de huidige maatregelen hebben we de mensen die in het huidige systeem trainen in het doelgroepenbad aangesproken. Daaruit blijkt dat we geen veranderingen nodig hebben in het systeem op dinsdag, maar dat we woensdag wel het systeem dienen aan te passen


Een rotatiesysteem maakt het elke sportzwemmer, ook deze in het huidige systeem die een baan in het doelgroepenbad zijn toegewezen, mogelijk meer gevarieerd te trainen.

Vanaf 20 januari 2021 geldt voor de woensdag training een rotatiesysteem.


In dit systeem zijn alle bubbels en banen van het groot bad en 1 bubbel/baan van het doelgroepenbad betrokken.

Zo komen we tot 9 banen waarin 9 bubbels roteren. Iedere bubbel zal zo om 5 keer 1,5 uur kunnen trainen, 3 keer 1 uur trainen in een 25 m baan en 1 keer op 9 trainen in het warmere doelgroepenbad.

Uitgangspunt training indeling van woensdag 13/1/2021

Grafische voorstelling rotatiesysteem

Baanindeling volgende 5 weken

Afspraken in het zwembad

Om te mogen zwemmen, gelden er een aantal afspraken. Deze zijn hieronder opgelijst, om een duidelijk overzicht te hebben:

- Spreek af met je bubbel aan de inkom (buiten of binnen) om op die manier samen naar de kleedkamers te gaan.

- Met de ‘dikke’ badge kan samen worden binnengaan aan de ‘poortjes’ (deze badge heeft iedereen). Met de ‘dunne’ badge kan worden binnengegaan in de ‘kleedkamers’ (maar een beperkt aantal mensen heeft deze badge).

- Hou je aan de verdeling van de kleedkamer. Op die manier zitten er niet te veel mensen in de kleedkamer (de weekindeling van de kleedkamers vind je op de deur van kleedkamer 1).


Trainingsdoelen

We trainen sinds deze week opnieuw in onze bubbels en zullen deze nog een hele tijd aanhouden.

Algemene schema’s zullen niet worden voorzien.

Maar de trainers gaan een gemeenschappelijk doel per bubbel ondersteunen (is zeker geen verplichting).

Via deze link is het mogelijk een gemeenschappelijk doel in te vullen (na het te hebben besproken in bubbel)

Voorbeelden van enkele doelen:

- Werken aan conditie met lange afstands trainingen afgewisseld door snelheidstrainingen.

- Zwemmen van 3 km op 60min.

- 1 km aan een bepaald (en continu) tempo.

Afhankelijk van het doel geven we tips om hier naartoe te werken.

Tips

Welk tijdsdoel kan ik mezelf stellen op langere afstand? Ik heb geen doel, waar kan ik starten? Hoe kan ik mezelf evalueren?

CSS (=Critical Swim Speed) is een test die antwoord kan geven op bovenstaande vragen.

Hoe neem ik hem af:

- Start met een rustige opwarming.

- Zwem 400m aan een tempo dat je goed kan volhouden.

- Neem 5 tot 10 min rust door rustig te zwemmen.

- Zwem 200m aan een tempo dat je goed kan volhouden.

- Zwem rustig uit.

Berekenen van je CSS:

Voorbeeld

1. 400 meter tijd = 7 minuten en 20 seconden

2. 200 meter tijd = 3 minuten en 30 seconden

3. Kritische zwemsnelheid = (7:20 – 3:30) : 2 = 1:55/100m

Er wordt momenteel 1:55 gezwommen op 100m. Dit is de tijd die je kan volhouden op langere afstand. Er kan worden gestart met korte afstand, om nadien naar langere afstanden te gaan.

Na een periode van goed trainen, kan een nieuwe test worden afgenomen om te kijken of er verbetering is.

Impact COVID-19

Vanaf maandag 7/12/2020 gaan de 'trainingen' terug van start.

BAANTJES - TREKKEN

De training zelf.

Er worden geen schema's voorzien omdat enkel 'baantjes-trekken' wordt gedoogd. Dus geen sprints die aanleiding geven tot gehijg, gepuf en lang aan de kant verblijven.

Rusten mag, maar liefst alleen, maximaal met 2. Je kan kiezen om het viertal te verdelen met een startplaats aan elke zijde van de baan.

TOEGANGSPROCEDURE / GEBRUIK KLEEDKAMERS - DOUCHES

 • +13j:

  • Mondmaskerplicht vanaf het betreden van het domein tot het verlaten van de kleedkamer.
   In het natte deel van het zwembad is geen mondmasker plicht.

  • Kleedkamers : mogen maar bubbel per bubbel betreden worden (met afkuisen vd contactpunten).
   Dus de ene bubbel na de andere door de kleedkamer !
   Ook bij het naar buiten gaan, bubbel per bubbel.
   Naar binnen gaan mag wel als de bubbel compleet is. Bvb: kwart voor, 10 minuten voor, 5 minuten voor het uur.


Maw ... zorg dat je op tijd ben, spreek onderling met je bubbel af en volg 'slaafs' de procedure.

Er zal streng toegezien worden op het respecteren van de regels


DE BAANINDELING

 • Zoals de covid-19 regels het voorschrijven voor zwemtrainingen wordt iedere master ingedeeld in een vaste zwembubbel. (met eigen nummer)

 • Spreek met je bubbel af om samen de kleedkamers in te gaan en samen het zwembad te verlaten, te douchen en om te kleden.

 • De kleedkamers zijn toegewezen per bubbel en geslacht.


Momenteel trainen we enkel in Nekkerpool.


Steakdag geannuleerd

De zwemmasters steakdag zal dit jaar niet doorgaan.

Reservatie verplicht + ledenstop

Per tijdsblok en per baan dienen we ons te houden aan een maximum aantal van zwemmers. Tevens dient elke zwemmer geregistreerd te zijn voor eventuele contact tracing. Daarom is reservatie verplicht voor elke training. Doordat we met het huidig ledental over de maximum capaciteit zitten qua beschikbare trainingsplaatsen, zien we ons verplicht om een tijdelijke ledenstop in te stellen. Vanaf het ogenblik dat de beperkingen worden weggenomen trekken we deze maatregel terug in.

Baanindeling voor seizoen '20-'21

De basisprincipes gehanteerd voor de baanindeling:

 • Beschikbaarheid zwemwater.13 zwemmers voor 2 banen in De Nekker.

 • 12 zwemmers voor 2 banen in Geerdegemvaart.

 • Indeling in trainingsbubbels van 50 personen (vnl van belang voor de kleedkamer-indeling en bij het vrij komen van een baan)

 • Lidmaatschap: recreant = 1 training de anderen momenteel 2 trainingen

 • De antwoorden op de enquete, werd er een 1 ingevuld werd dit als zeer geschikte trainingsmoment beschouwd. 5 en 4 zijn nooit toegepast.

Gezien deze beperkingen is toch getracht iedereen een trainingskans te bieden en dat is voor 90 pct geslaagd.

We vragen indien je niet kan komen trainen je Rik en vanaf 7/9 Nico Goossens, een seintje geeft op whatsapp zodat het vrij slot in je bubbel beschikbaar kan gesteld worden.

Zwemjaar 2020 - 2021 (Antwoorden)

Vanaf 25/07/2020 mondmasker verplicht in provinciaal domein De Nekker !