Nieuws

De inschrijvingen voor de 8ste-Steak-dag zijn geopend

Techniek-sessie crawl voor volwassenen najaar 2018

Vanaf dinsdag 25 september 2018 start de cursus crawl voor volwassenen in zwembad Nekkerpool.

Deze cursus is bedoeld voor Sportmasters RSCM. M.a.w., wenst u deel te nemen dient u lid te worden van RSCM Masters.


Doel van de cursus is alle aspecten van crawl zowel theoretisch te benaderen als in de praktijk te oefenen om na 12 lessen een flinke progressie te maken in borstcrawl.

Van de deelnemers wordt verwacht dat de naast de technieklessen nog minstens 1 maar liefst 2 zwemtrainingen bij de masters te volgen om de verschillende zwemonderdelen te oefenen.

Daarom is minstens het lidmaatschap van RSCM sportmaster noodzakelijk (€280,- oop jaarbasis). Zie Lidmaatschap


Om deel te kunnen nemen die u zich 100 m zonder stoppen, door het water te kunnen bewegen. Test op dinsdag 18 september.

Lidgelden Masters 2018-2019

De lidgelden voor volgend seizoen blijven financieel ongewijzigd.

Maar voor de deelname aan openwater trainingen in 2019 is het competitielidmaatschap dan noodzakelijk:

  • recreatieve master : 1 training op dinsdag - lidgeld = € 140,-
  • sport master : alle trainingen = € 280,- en optioneel te volgen de initiatie / technieklessen crawl in het najaar (september -> december)
  • competitie master : alle trainingen, deelname aan openwater trainingen en deelname aan officiële wedstrijden = € 310,-
  • deelname aan competitiewedstrijden en/of open-water trainngen is niet verplicht, is optioneel.
  • De lidmaatschapsperiode geldt van 1/9 tot 31/8 van het volgende jaar.
  • Als je later lid wordt gelden volgende kortingen :
  • 75 % vanaf 1 december, 50 % vanaf 1 februari en 25 % vanaf 15 april

De email met vraag tot storting lidgeld 2018-2019 wordt weldra verstuurd door secretariaat RSCM.

Voor bestaande leden: u behoudt uw badge en ontvangt een nieuw etiket om op de badge te kleven.

Voor nieuwe leden: u ontvangt een badge met uw lidgegevens 2018-2019

Voor ontslagnemende leden: bij inlevering badge ontvangt u de waarborg van €15,- terug.

Individuele toegangsbadges zwembad Nekkerpoel

Vanaf 1 maart 2018 dient iedere master die gaat trainen in Nekkerpoel over een toegangsbadge te beschikken.

Met deze badge krijg je toegang tot het domein via de tourniquets, toegang tot het zwemgedeelte via de glazen dubbele deur en tot de groepskleedkamer.

De deuren reageren op de badge vanaf een half uur voor de start van de training tot een half uur na de training.

Er dient een waarborg van €15,- gestort voor u de badge in ontvangst kan nemen. Dit op rekening AXA BE78 7506 4293 7986, met vermelding van badge - en je lidnummer (terug te vinden op je lidkaart).