Basisregels Covid-19 Geerdegemavaart

Basisregels voor Zwembad Geerdegemvaart doorgegeven op 26/8/2020:

Hieronder vinden jullie de basisregels waarmee we op 1/9 zullen starten.

 • Wanneer je ziektesymptomen vertoont, kom je NIET sporten. Wanneer iemand van de club of tegenploeg positief test of een vermoeden heeft van, moet de club onmiddellijk AGB SAM verwittigen (info@sportactiefmechelen.be, 015/43 20 74).

 • Basisregels:

o Enkel georganiseerde sportactiviteiten kunnen doorgaan binnen alle sportinfrastructuren.

  • In het zwembad zullen de nodige circulatie voorzien worden zodat sporters elkaar niet kruisen. Circulatieplannen zijn nog in opmaak.

  • Volgende richtlijnen zijn van toepassing:

o Elke club duidt per reservatie een verantwoordelijke aan. Deze persoon zorgt ervoor dat alle maatregelen correct worden nageleefd.

   • Elke sporter dient zijn/haar handen te ontsmetten aan de daarvoor voorziene zuil. Na de training, zullen de sporters de sporthal verlaten via de uitgang, aangegeven door de zaalwachter. Zorg dat elk lid steeds zijn eigen handgel meeheeft, mocht het product even op zijn.

   • Kleedkamers kunnen gebruikt worden. We moeten echter aandacht hebben voor de nodige hygiëne. Gelieve ons dus per reservatie een overzicht van aantallen te bezorgen zodat we hier de nodige circulaties kunnen voorzien.

   • Zorg ervoor dat de sporters de algemene regels van huishoudelijk reglement ook strikt opvolgen.

   • Mondmasker dragen is verplicht (+12j) in heel het gebouw. Je mag je mondmasker afzetten tijdens het sporten. Blijf je als trainer/redder op de kant, draag je je mondmasker.

   • Groepen verzamelen buiten aan het zwembad. Zij kunnen het zwembad pas betreden op aanvangsuur langs de inkomdeur, en moeten het zwembad verlaten hebben op einduur van de reservatie (materiaal afgebroken).

   • Zorg ervoor wanneer je met verschillende ploegen op één avond traint, dat deze bubbels strikt van elkaar gescheiden blijven.

   • Per reservatie meldt er zich één verantwoordelijke (corona verantwoordelijke) aan bij de verantwoordelijke van AGB SAM. Hier worden afspraken mee gemaakt.

   • De club zorgt voor eigen producten om eigen materiaal te ontsmetten voor en na elk gebruik.

   • De trainer/clubverantwoordelijke (corona verantwoordelijke) is op elk moment aanspreekpunt en zal toezien op alle geldende richtlijnen van de hogere overheid, AGB SAM en van de eigen federatie.

   • Elke club dient met een registratiesysteem te werken voor alle deelnemers. Al deze gegevens moeten minimaal 4 weken worden bijgehouden. Registratie is minimaal naam, voornaam, adres, mailadres of telefoonnummer. Op vraag van de overheid dient deze lijst ter beschikking worden gesteld.

   • De verantwoordelijke van AGB SAM zal er mee op toezien dat alle regels gevolgd worden. Bij het niet volgen van de regels, zal één verwittiging worden gegeven. Bij een tweede verwittiging zal men onmiddellijk de activiteit moeten stopzetten en zal men geen gebruik meer kunnen maken van de infrastructuur zonder compensatie.

o Volgende aantallen moeten gerespecteerd worden in het zwembad. We zijn deze aantallen nog verder aan het bekijken met collega zwembaden. Deze kunnen dus nog aangepast worden. We gaan hier echter mee van start.

   • Sporten met -12 jarigen: maximaal 50 personen, incl. verplichte begeleiding van een trainer/redder

   • Sporten met + 12 jarigen: rekening houden met volgende aantallen, incl. trainer/redder

    • Groot bad: 6 zwemmers per baan, 36 mensen per bad

    • Midden bad: 4 zwemmers per baan, 16 mensen per bad

    • Klein bad: op aanvraag, is door geen club aangevraagd

  • Lees zeker ook alle richtlijnen na op de site van Sport Vlaanderen en die van je eigen sportfederatie

We begrijpen dat dit heel wat flexibiliteit van jullie vraagt. Laat het ons samen gezond en veilig houden en strikt alle maatregelen opvolgen. Enkel zo kunnen we het virus bedwingen en onder controle krijgen.